top of page

Guiding Principles for Sacred Healing Spaces

Tantra_massage_oily_embrace_hands.jpg
IMG_2987.jpeg

At Slow Bodywork, it is believed that ethics form the cornerstone of our sacred healing spaces. The profound impact our work can have on individuals' lives is understood, and the responsibility to uphold ethical principles in every aspect of our practice is honoured.

 

Our commitment to ethics ensures that your well-being, safety, and comfort are at the forefront of every session.

01

Consent and Boundaries

Respecting personal boundaries and ensuring clear, enthusiastic consent is the foundation of our work. Open communication, actively seeking and respecting your consent throughout the session(s) is prioritized.

03

Non-Judgment and Inclusivity

Diversity is respected and an inclusive environment where individuals of all backgrounds, genders, sexual orientations, and identities feel welcome and accepted is fostered. Each client is met with compassion, understanding, and without judgment.

05

Safe and Loving Space

Creating a safe and loving space is essential for the healing journey. An atmosphere of warmth, acceptance, and unconditional positive regard is cultivated, allowing you to feel comfortable, supported, and free to express yourself authentically.

02

Confidentiality and Privacy

Your privacy is valued and a strict confidentiality regarding your personal information, experiences, and sessions is maintained. Your trust is of utmost importance to us, and we create a safe and secure space for you to explore and heal.

04

Professionalism and Integrity

The highest standards of professionalism and integrity in the interactions is upheld, ensuring a safe, respectful, and ethical environment for all. This ensures a reliable, responsible, and trustworthy service.

04

Continued Education and Growth

There is a commitment to ongoing professional development, staying informed about the latest advancements and best practices in the field. This dedication allows Slow Bodywork to enhance the knowledge and skills, providing you with the best possible care.

Etiske Retningslinier

Vigtig information om hvad du kan forvente af sessioner. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Slow Bodywork via kontakt formularen på siden.

Rammerne for Empowerment Session

En Empowerment Session læner sig op ad Tantra Massagen, dog med den underliggende ændring at det er dig som styrer hele sessionen. Derfor er retningslinierne en smule anderledes og du behøver ikke forklare indhold inden sessionen.


Sessionen foregår på en madras på gulvet.


Sessionen er 100% på dine præmisser, så det forventes at du verbalt fremsiger ønsker undervejs som jeg så efterfølgende kan sige ja eller nej til, eller forhandle. Ingen ønsker er forkerte eller for meget, men ikke alle ønsker kan opfyldes.


Vi respekterer altid hinandens nej (både verbalt og non-verbalt) Et nej behøver aldrig at forklares og kan ikke forhandles.


Alle følelser, energier og former for ophidselse er velkommen, og de må udtrykkes som føles rigtigt. Dog er det ikke tilladt at være hverken verbalt eller fysisk voldelig mod mig.


Alt hvad der sker i sessionen er ud fra dine ønsker. Skulle noget der blive gjort noget i massagen som ikke passer til det du ønskede er det dit ansvar at sige fra. Samtidigt, skulle du mangle noget i massagen, er det ligeledes dit ansvar at sige til.

Rammerne i Tantra Massage

Nedenstående etiske retningslinier er gældende specifikt for Tantra Massagen. Hvis du ikke ønsker en eller flere dele af massagen, eller har ønsker om ændringer, bedes du sige dette i forsamtalen/ved booking da det ændrer selve massagen.


Massagen foregår på en madras på gulvet.


Jeg masserer i underbukser. 


Du er nøgen i massagen evt. med saron over. 


Yoni massage (massage af kønnet) er en del af Tantra Massagen, men kan vælges fra både før og undervejs, og du vil altid blive spurgt igen inden yoni massagen starter.


Lingam (mit køn) er ikke en del af massagen og vil aldrig blive brugt hverken på eller i dig. Lingam kan godt rejse sig undervejs, men det har ingen betydning for massagen.


Du vil aldrig blive stimuleret med det formål opnå en orgasme med mindre andet er aftalt på forhånd. Naturligt opstået orgasmer er altid velkomne.


Alle følelser, energier og former for ophidselse er velkommen, og de må udtrykkes som føles rigtigt. Dog er det ikke tilladt at være hverken verbalt eller fysisk voldelig mod mig.


Jeg respekterer altid dit nej (både verbalt og non-verbalt), ligesom jeg også forventer at du respekterer mit nej. Et nej behøver aldrig at forklares og kan ikke forhandles.


Jeg er konstant nærværende og opmærksom på dig, det er dog dit ansvar at du giver udtryk for et eventuelt nej selv. 


“Måske”, "det ved jeg ikke", eller "ok", er det det samme som et nej.

Rammerne for Events

Rammerne for de individuelle events vil fremgå af beskrivelsen på eventsne, da de kan være ret forskellige.

Rammerne for Wellness Massage

Selvom det måske kunne give sig selv hvad rammerne for en normal Wellness Massage er, er det alligevel nødvendigt at sige:


En Wellness Massage er netop det og intet andet.


Bestiller du en massage med hjemmeservice kommer jeg i bil med briks, lagen, olie, håndklæder, o.l. så du ikke skal sørge for noget. Hjemme-service koster ekstra pga. parkering, kørsel og andre ekstra udgifter.

Fortrolighed

Alt hvad der sker i sessioner eller i forløb er underlagt tavshedspligt. Det betyder at dine oplevelser aldrig vil forlade rummet identificerbart, med mindre du selv fortæller om dem til andre. Det kan være at din sag vil blive omtalt, men det vil aldrig kunne spores tilbage til dig. 

Rammerne for De-Armouring

De-Armouring arbejder med release af stagnerede energier, hvorfor der ofte kan være mange følelser og tanker på spil. Derudover er der mange myter om denne modalitet, så læs gerne herunder hvad du kan forvente. 


Du bestemmer altid selv hvor meget eller hvor lidt tøj du har på i en session - dog anbefales tryk og berøring at ske på huden.


Der vil aldrig ske noget i en session som du ikke allerede er blevet informeret om i forvejen. Tryk, berøring, øvelser, o.l. vil kun blive udført med samtykke fra dig.


Du vil aldrig blive stimuleret med det formål opnå en orgasme med mindre andet er aftalt på forhånd. Naturligt opstået orgasmer er altid velkomne. 


Alle følelser, energier og former for ophidselse er velkommen, og de må udtrykkes som føles rigtigt. Dog er det ikke tilladt at være hverken verbalt eller fysisk voldelig mod mig.


Jeg respekterer altid dit nej (både verbalt og non-verbalt), ligesom jeg også forventer at du respekterer mit nej. Et nej behøver aldrig at forklares og kan ikke forhandles.


Jeg er konstant nærværende og opmærksom på dig, og alting sker i dit tempo og/eller langsomt. Der vil hele tiden blive checket ind med dig undervejs.


“Måske”, "det ved jeg ikke", eller "ok", er det det samme som et nej.


De-Armouring skal ikke gøre ondt - det kan også være nydelsesfuldt.

bottom of page