top of page

Handels-betingelser

Vigtig information om dit køb. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Slow Bodywork via kontakt formularen på siden.

Sociale Bookinger

Jeg kender godt til at stå i en svær økonomisk situation og have brug for en udstrækt hånd. Har du ikke har midlerne, så kontakt mig pr. mail eller under "kontakt", og beskriv din situation, hvilken session/forløb du er interesseret i og hvor meget du kan betale og/eller bytte med, så kan det være vi finder vi af en løsning.


Slow Bodywork forbeholder sig dog retten til at afvise uden grund. Sociale Bookinger kan ikke kombineres med andre rabatter og alle ønsker om gratis massager vil blive afvist.

Gavekort

Gavekort udstedt af Slow Bodywork gælder i 3 år.


Gavekort udstedt af Slow Bodywork dækker kun værdien af beløbet betalt og ikke sessionen/forløbet, såfremt der er gået mere end 6 måneder siden udstedelse. Er der gået mere end de 6 måneder fra udstedelse af gavekort til booking af session, og har der været prisændringer i den periode, skal gæsten betale det mellemværende.


Ingen substitut for lægelig rådgivning

Slow Bodywork sessioner er primært baseret på alternative, holistiske behandlinger og bør ikke erstatte psykologi eller læge behandlinger.

Henvisning

Såfremt Slow Bodywork finder gæstens situation udenfor evne, vil Slow Bodywork henvise til andre i Slow Bodyworks netværk. Slow Bodywork kan ikke drages til ansvar for henviste sessioner. 


Skulle gæsten opleve under et forløb, at Slow Bodywork og gæsten ikke er et godt godt match, er det gæstens eget ansvar at påtale dette. Refusion ved forløb som stopper af denne årsag kan ikke garanteres.

Ansvar

Tilbageholdt kritisk information om fysisk og/eller mentalt helbred er på eget ansvar, og Slow Bodywork kan ikke holdes til ansvar for udledte konsekvenser. Uddybelse herunder:


Gæsten er forpligtet til forinden en session eller forløb at gøre opmærksom på evt. fysiske eller psykiske lidelser enten ved booking eller forsamtale.


Er gæsten ved mistanke om lidelse, smerte, aktuelle personskader, historiske lidelser eller lignende, som kan forværres ved de af Slow Bodywork udførende sessioner eller forløb, forpligtet til at gøre Slow Bodywork opmærksom på denne mistanke.


Slow Bodywork kan, hvis der måtte findes grund hertil, anmode gæsten om forudgående lægeerklæring.


Gæsten skal på anmodning fra Slow Bodywork, og for egen regning, forevise lægeerklæring. Slow Bodywork forbeholder sig ret til at afbryde samarbejde, hvis en anmodning om forevisning af lægeerklæring ikke følges.

Forudgående samtale

Der kræves en forudgående samtale ved alle sessioner (wellness undtaget) for at kunne etablere om Slow Bodywork kan støtte og hjælpe gæstens udvikling. 


Finder Slow Bodywork efter indledende samtale samt fremmøde i klinikken, at den pågældende session ikke kan gennemføres af den ene eller anden grund, kan Slow Bodywork afvise at ville gennemføre sessionen. 


Slow Bodywork forpligter sig dog til at meddele gæsten om ovenstående inden fremmøde. I så tilfælde pålægges gæsten ingen udgifter.

Rabatter

Der gives løbende 10% rabat ved følgende:


Studierabat - ved booking bedes du vedlægge et billede af et gældende studiekort


Pr. henvisning - for hver henvisning som har booket, betalt og gennemført en eller flere sessioner gennem dig, får du 10% rabat på din næste booking, pr. henvisning


Book fremad - såfremt du booker og betaler din næste session samme dag som du har modtaget en session, får du 10% rabat på den booking


De ovenstående rabatter kan godt kombineres, og kan kun kombineres med andre rabatter/kampagner såfremt det fremgår af kampagnen. Så - hvis du har 2 individuelle henvisninger og et studiekort for eksempel, så får du 30% rabat. Du kan ikke modtage rabatter retrospektivt - altså rabatter efter du har gennemført dit køb.Afbestilling/refusion

Afbestillinger skal ske telefonisk på +45 28964617 eller over email: info@slow-bodywork.com


Afbestilling eller ændring af aftaler skal ske senest 24 timer inden en session for fuld refusion. 


Afbestillinger herefter medfører et afbestillings-gebyr på 50% af prisen


Afbestillinger samme dag som sessionen , efter kl 09:00, medfører et afbestillings-gebyr på 100% af prisen.


Ændring inden for 24 timer før medfører et gebyr på 200kr. 


Ved afbestilling af aftalte massagetider (f.eks. pga. sygdom eller andet frafald) forbeholder Slow Bodywork sig derfor ret til at fakturere de afbestilte tider.


I tilfælde af sygdom eller andre uopsættelige grunde fra Slow Bodywork's side, er Slow Bodywork forpligtet til at undlade at fakturere bestilte massager eller finde en ny tid, eller at refundere bestilte og betalte massager, der er blevet aflyst.


Ovenstående er også gældende for enkelte sessioner i et forløb. Ved forløb er det dog også gældende at:


Igangværende forløb refunderes ikke. Ønsker gæsten at ændre eller afbestille et forløb skal det ske 24 timer inden første session i forløbet for fuld refusion. 


Ønsker gæsten at ændre indhold af et forløb kan dette godt ske, men det forbeholdes Slow Bodywork at ændre timepris i henhold til gældende priser.


Timeprisen er dog generelt nedsat ved forløb kontra enkelte sessioner. Slow Bodywork forpligter sig, inden for rimelighedens grænser, til at give samme timepris for tilkøb af enkelte sessioner undervejs i et forløb som styrker forløbet, f.eks. hvis der er brug for 2 timers ekstra De-Armouring eller lign. i et De-Armouring forløb. Dette er dog ikke gældende for sessioner som intet har med forløbet at gøre, som f.eks. Wellness i et De-Armouring forløb. 

Betaling

Når gæsten booker, skal de betale via bankoverførsel eller MobilePay. Em booking vil kun være gennemført når hele beløbet er betalt eller der foreligger en betalingsaftale.

Såfremt betaling ikke modtages aflyses gæstens booking og gæsten vil blive kontaktet herom.

Booking

For booking skal gæsten kontakte Slow Bodywork direkte enten via email, telefonisk/sms, eller gennem kontaktformularen under kontakt.


Når gæsten ønsker at booke bedes de:

Fortælle hvad de gerne vil booke og hvornår ca. de kan

Fortælle om intention for sessionen (Wellness undtaget)

Evt. fortælle om ønsker til/fra ift. indhold (Wellness undtaget)

Fortælle lidt om sig selv og sin situation (Wellness undtaget)

Uddybe og beskrive relevant psykisk/fysisk helbred som kan have påvirkning på sessionen

Evt. gerne fortælle hvordan de har fundet Slow Bodywork

Anonymitet

Slow Bodywork har fuld fortrolighed. Slow Bodywork kan tale om specifikke tilfælde af læringsmæssige eller terapeutiske årsager, men det vil aldrig på nogen måde blive forbundet med dig. 


Såfremt det ønskes kan regning/faktura sendes kun med fornavn.

bottom of page