top of page

Del 1: før din tantra massage, en sikkerhedsvejledning

Opdateret: 12. maj

Dette er en serie i flere dele om, hvordan du som modtager i en tantra massage kan nedbringe risikoen for at ende i en svær eller dårlig situation. Husk at denne serie er ment som en guide og i sidste ende er din mavefornemmelse som afgør hvad er det rigtige at gøre.


Spørgsmål, bekymringer, historier og kommentarer kan sendes til info@slow-bodywork.com
Oversigt: • Link til del 2: Undervejs i massagen (kommer snart)

 • Link til del 3: Efter massagen (kommer snart)


Hvis du er helt ny til tantra, er her en kort ordbeskrivelse

Yoni: Henviser til de kvindelige kønsorganer. Ordet betyder "helligt rum", hvilket også kunne oversættes til "tempel".


Lingam: henviser til de mandlige kønsorganer, som er en reference til guden Shiva på sanskrit. Ordet betyder "tegn".Hvorfor er en sikkerhedsvejledning vigtig?

En tantra massage er en af de mest forløsende ting du kan prøve. Den kan åbne kroppen op og forbinde dig med dit inderste selv, og give dig muligheden for at udforske og opdage de dele af dig selv som har brug for omsorg, heling, eller at blive sluppet.


Heri ligger der dog også en risiko. Når man træder ind i en tantra massage, træder man også ind i et virkelig sårbart rum hvor følelser, energier, traumer, forsvarsmekanismer, stress-respons, kropslige sensationer og orgastiske tilstande som kan få frit spil, og det kræver derfor at modtager og massør er fuldstændig på linje med indholdet og at det bliver respekteret af begge parter, og at den givende part - massøren - kan holde rum for processen.


Der er jo desværre en del historier om når det går galt, hvilket også naturligt afholder mange fra at prøve tantra massager. I nogle tilfælde drejer det sig om en simpel misforståelse, i andre tilfælde går massør og modtager skævt af hinanden og i ekstreme tilfælde omhandler det simpelthen en skjult intention fra en eller flere af deltagernes side.


Udgangspunktet for denne artikel er ikke at pege fingre ad nogen, men at åbne op for en større sikkerhed mellem alle involverede parter i tantra massager. Idéen her er, at jo mere du som modtager ved inden du bevæger dig ud i dette felt, jo mere kan du beskytte dig selv i dit mest åbne jeg.
Hvad er en tantra massage?

Tantra massage er en spirituel praksis i massage form. Den klassiske definition på "spiritualitet" er at udforske og opdage hvad den virkelige natur af "virkeligheden" er - altså hverken en dogmatisk eller religiøs praksis. Grundlæggende er det at skrælle de lag og filtre af som står i vejen for at vi kan være vores autentiske selv.


Derfor handler en tantra massage om at være med hvad der er - og dykke ned i sig selv og udforske de blokeringer som vi har i kroppen følelsesmæssigt, energimæssigt, og mentalt, som står i vejen for vores vej mod den intention som er blevet sat forinden.


Det gør tantra massager til en helt anden størrelse en de fleste måske kender til eller tror. Det er fx. en udbredt tro at tantra eller tantra massage er en seksuel ydelse eller en form for erotisk wellness, og den tro bliver også fastholdt når der er mange udbydere som netop tilbyder sådan en praksis i en eller anden form.


Og det er da heller ikke helt forkert - da seksualitet også er en del af vores realitet - men tantra massager er meget mere end kun det. Det kan godt lyde lidt langt ude, men betyder essentielt set at alt sådan set er tilladt i tantra massager, inden for den ramme som er sat imellem massør og modtager.


Og hvis du lige læser den sidste linje igen forstår du også hvorfor en sikkerhedsvejledning er ret vigtig. 

Hvorfor vil du have en tantra massage?

Inden vi begynder at dykke ned i en guide til hvordan du kan finde den rigtige massage for dig, er det vigtigt at du bruger noget tid på at afsøge i dig selv hvad årsagen til at du ønsker en tantra massager er.


Og her er der altså ingen forkerte svar:


 • Seksuel nydelse og forløsning?

 • Det at give slip på skam, kropsskam, eller forkerthed?

 • Heling af forholdet til det maskuline eller feminine?

 • At undersøge ren overgivelse og modtagelse?

 • At forløse blokerede følelser som vrede eller sorg?

 • At forløse seksuelle traumer eller dysfunktioner

 • At rent faktisk kunne mærke noget i kroppen?

 • At kunne få orgasmer, flere orgasmer, eller større orgasmer?

 • At få slukket hovedet og åbnet kroppen?

 • Måske noget helt andet?


Hvad end din årsag er til at søge tantra massage er, skal du vide at det er helt legitimt - der er vitterligt ingenting der forkert at søge. Du kan dog godt blive mødt med enten et nej - eller en forhandling af indhold, hvis du søger noget som ligger udenfor den ramme massøren tilbyder. Hvilket faktisk allerede er en del af din massage.


Dette er lige præcis det som der arbejdes med i den sorte tantra massage jeg udbyder - at hele tiden mærke ind i hvad der ønskes lige nu - for at anderkende og følge de energistrømninger som kroppen kroppen har.Intention og forventninger

Derfor er de to ting tantra massører spørger om inden massagen virkelig vigtige: Nemlig at du sætter en intention og giver slip på dine forventninger.


Intentionen gør at massagen får et fokus så massøren kan reagere ift. dine kropslige reaktioner, og at dine strømninger får en retning. Det, koblet med at forventningen er trukket ud af ligningen, gør, at du er åben for hvad end resultatet er - selvom du måske bagefter står med noget andet i hånden end du troede. Kroppen, psyken, underbevidstheden, følelserne og hele dit væsen reagerer og agerer stort set altid anderledes end hovedet har planlagt.


Så hvis du bibeholder din forventning, selvom du har fået en gave som er større end du troede, vil du højest sandsynlig blive skuffet. Eksempelvis kan en yoni massage involvere ret meget smerte og overvældelse af følelser end man skulle tro, idet det at afhjælpe seksuelle problemstillinger kræver man er sammen med den smerte som kroppen signalerer og udforsker den, mere end hvis man forsøger at undgå den - eller forventer en blød wellness massage.Intention giver også fokus i valget af massør

Når du har brugt lidt tid på at udforske din intention er det oplagt at finde ud af hvem kan hjælpe dig med den. Ja, faktisk er det en ret god ide at have en intention inden du snakker med tantra massører eller beslutter dig.


Hvis vi tager det ud af kontekst kan du sammenligne det lidt med at ville have en "normal" massage fordi du har ondt i ryggen. Hvis din intention er at afhjælpe smerten og du vælger en thai massage-massør, hvis fokus typisk er helkrops massage og velvære, ja - så kan du stå lidt tomhændet bagefter.


Hvis du har en klar intention er det også relativt nemt at afgøre om massøren kan hjælpe dig med den, og hvis det ikke er så klart, kan du altid spørge ind til metodik, baggrund og tilgang.


Det er også med til at skabe ro om massagen for begge parter. Jeg har fx. selv haft klienter som ville arbejde med efter-voldtægts problematikker og her har jeg effektivt kunne guide og hjælpe dem i den rigtige retning fordi emnet kom op fra starten.
Hvem er din massør?

Titlen som tantra massør, tantra terapeut, tantrisk kropsarbejder, fx, eller tantra studie eller andre spirituelle navne, er ikke beskyttede. Dybest set betyder det, at alle kan kalde sig ovenstående - fra højtuddannede personer med mange års erfaring og uddannelse, til nogen der bare har lyst til at give en massage.


For at du derfor kan vide dig sikker om massøren er den rigtige for dig, kan du spørge ind. De fleste massører tilbyder en gratis for-samtale inden netop af denne årsag. Du kan finde min her.


Derfor har jeg udarbejdet en lille guide herunder til hvad du kan spørge om. Spørgsmålene er vejledende og ikke ment som altafgørende for din beslutning - og det er bestemt ikke en fyldestgørende liste - i sidste ende er det kun dig som kan mærke, i forhold til din intention og dit sted i livet, om massøren er den rigtige. Spørgsmålene er ment som et fundament til at du kan spørge om det som er vigtigt for dig.


Om massøren:

 • Er eller har massøren været i selv-terapi?

 • Hvilken praksis har massøren og hvor er vedkommende uddannet?

 • Har de en mentor eller underviser som kan give reference?

 • Er de traume-informeret eller i det mindste bekendt med risikoerne?

 • Har de lært at regulere og med-regulere følelser hos andre og dem selv?

 • Hvad er deres tilgang og forhold til tantra og spiritualitet?


Her er det selvfølgelig også relevant at høre hvad tidligere klienter, undervisere, eller andre massører siger, om massøren. Så vær ikke bange for at række ud.


Gratis-utopien

Der findes massører som tilbyder deres service gratis, eller insisterer på at tantra massager skal være gratis. Dette princip, selvom det selvfølgelig kan virke som en håndsrækning til de mindre bemidlede, vil jeg lige sætte en lille advarsel op omkring.


Uden at gå i de helt store detaljer med baggrunden, så kan jeg referere klichéen om: "intet er gratis". Alle massager er en udveksling. Nogle ville endda kalde tantra massager en energi-udveksling. Hvis man tænker over det et øjeblik vil man opdage hvor mange ressourcer der går til at skulle sætte en massage op. Ikke nok med tid og overskud, massører skal også bruge økonomiske ressourcer på at sætte det op.


Der er et begreb som kaldes "covert contract", eller skjult kontrakt på dansk. Det handler egentlig om alt det usagte, eller det som bliver holdt tilbage eller hemmeligt, pga. skam, frygt eller andet, når du indgår i en interaktion med et andet menneske. Derfor, selvom massagen har været god, så er vægtningen, magtstrukturen, og energien helt skæv i det.


Selv med gratis elev-, kanin-, eller prøve-massager er du helt klar over hvad du betaler med.


Så lige med hensyn til en massageform så intim som tantra massager, anholder jeg altså argumentet om at der slet og ret ikke findes noget som hedder gratis tantra massager - du får bare ikke at vide hvad du betaler med.


Derfor er min anbefaling at, hvis du er ny eller relativ ny, at helt undgå disse tilbud. Især hvis du bliver kontaktet med et tilbud uden selv at have opsøgt det.


Jeg har personligt prissat mig efter hvad der giver ro i maven hos mig, og hvordan jeg føler at jeg kan levere den bedst mulige ydelse til mine klienter, når jeg har egen-terapi, selv-udvikling, eller andet der skal til at levere en så god ydelse.Lær at forstå "Beholderen"

Ordet beholderen kommer fra det engelske "container", som i dette tilfælde måske skulle oversættes til "indholderen" i stedet fordi det referer til indholdet af din massage. Beholderen er bare et mere dansk ord tænker jeg.


Beholderen er den ramme der er sat for din massage og indeholder en række aftaler mellem dig og massøren. Aftaler som; hvor meget tøj massør eller modtager skal have på, om massagen indeholder yoni massage, indholdet i massagen, og hvordan massagen udføres, osv.


Alle aftaler i beholderen bliver lavet inden massagen og kan kun ændres undervejs, såfremt der er et ønske fra enten massør eller modtager om at tage noget ud, eller hvad vi kunne kalde en energetisk de-eskalering.


Fx. hvis massøren eller modtageren ønsker at have mere tøj på end aftalt, at parterne får en bestemt type berøring udeladt, eller lave aftale om at stoppe undervejs så modtager måske kan sunde sig. Det ville være en energetisk de-eskalering.


På den anden side kunne modtager eller massør beslutte sig for at inddrage inddrage yoni massage undervejs, til trods for et oprindeligt ønske om undladelse, eller at fjerne undertøj som oprindeligt var ønsket bibeholdt. Det ville være en energetisk eskalering


Og der en helt klar grund til at energetisk eskalering som går ud over "beholderen" ikke er godt i en tantra massage, fordi, når en massage pågår kan den slå dele eller hele den kognitive hjerne fra. Hvis det sker bliver hjernen en ren nydelsesmuskel som ikke kan mærke grænser. Når du så kommer ud af massagen kan du blive ramt af skyld og skam over at have sagt "ja" til noget som du normalt ikke ville have sagt ja til, selvom det ikke er din skyld.Hvor finder man en massørs beholder?

Hvis massøren har en hjemmeside kan du finde disse aftaler under etik (du kan finde mine her). Hvis massøren ikke har en hjemmeside, så er det enten gennem en mundtlig eller skriftlig aftale - og selvom det altid er rarere med en snak, så kan det være en god idé at få aftalerne på skrift.Hvordan kan aftaler se ud?

Jeg har herunder lavet en liste over de mest almindelige aftaler, eller i hvert fald hvad er vigtigt at have som indhold i beholderen. Husk at dette også er vejledende og ikke en fyldestgørende liste.


Grænser:

 • Er der nogle steder, modtageren ikke ønsker at blive rørt ved?

 • Er der nogle steder, massøren ikke rører ved?

 • Er dette envejsberøring eller må modtager berøre massøren?

 • Forventes der noget af modtageren undervejs?

 • Hvilke dele af kroppen vil massøren bruge som en del af massagen?

 • Er det med eller uden yoni/lingam massage?

 • Vil modtager blive spurgt igen undervejs om de ønsker yoni massage?

 • Hvad går ind i hvem, hvor, og hvornår, hvis overhovedet?

 • Hvordan vil modtager indikere, at en grænse er blevet overskredet?


Tidsramme:

 • Hvor lang tid varer massagen?

 • Hvordan er tiden i massagen opdelt, som for, bag og yoni/lingam?

 • Hvad sker der før og efter massagen?

 • Vil der være tid til opsamling bag efter, eller dagen efter?


Sessionen:

 • Hvor foregår det henne? Et privat sted? En klinik?

 • Gulvmadras eller massagebriks?

 • Hvor meget tøj har involverede parter på?

 • Hvordan fungerer det med privatliv og fortrolighed? 

Hvad du selv kan gøre for at være bedre rustet

Der er nogle enkelte ting du kan gøre inden din massage selv. Den vigtigste er dog at arbejde med dine grænser. Alene det kan starte en hel selv-udviklings-proces.


Dine grænser

At arbejde med grænser handler om at kunne mærke og identificere hvad en grænse er for dig og hvordan den føles i din krop, så du på den ene side kan genkende signalerne og på den anden side reagere på dem.


Vi har en overbevisning i samfundet om, at vi skal gå rundt og passe på alle andres grænser, hvilket jo er en fair ting Men det er på trods af at vi typisk ikke engang selv ved hvor vores egne grænser er. Eller andre ved hvor deres er. Hvilket egentlig bare betyder at vi har en form for æggeskal-kultur fordi vi kan komme til at grænseoverskride helt uden at vide det.


Den usagte og ulærte sandhed om grænsesætning er, at dine grænser er dit ansvar, andres grænser er deres ansvar - og bliver kun dit ansvar når de bliver kommunikeret til dig. De følelser som opstår på baggrund af disse interaktioner i dig, også er dit ansvar at håndtere.


I en verden hvor folk havde lært dette, ville alle kunne sige fra, respektere og forstå når der bliver sagt fra, forstå og være med at "nej" ikke er en afvisning - og regulere de sår og følelser som kommer op hvis vi skulle føle os afvist alligevel, uden at det går ud over andre. For der ville kunne gøre os mere frie i vores udtryk.


Men vi lever ikke i den verden, desværre. Derfor har vi simple huskeregler vi bruger inden for tantra:


 • Et "nej" betyder nej. Ingen tvetydighed, ingen spørgsmål, og det er en hel sætning. Du behøver ikke forklare.

 • Et "måske" betyder nej. Ligeså med "det ved jeg ikke", "okay", eller "lad os prøve", eller andre gråzone svar.

 • Et "ja" betyder måske. Selvom du har sagt ja kan det sagtens blive et nej senere - intet er skrevet i sten eller forventet af dig.Forbered dig - som kun du kan

 • Intention: Jeg har snakket intention tidligere og tænker ikke at det er nødvendigt gå i dybden med emnet igen. Du kan dog nærmest altid komme lidt tættere på hvad dit underliggende behov i virkeligheden, er ved at undersøge det lidt dybere.

 • Afslapning: Hvis du er til meditation eller yoga er det en god ide at gøre det inden for at kroppen er parat. Det kan også være en god bog, et langt bad eller en løbetur, alt efter hvad der er rigtigt for dig. Det bedste er dog at undgå arbejde lige op til.

 • Ressourcer: få spist og drukket nok vand. Måske ikke lige før din massage, men i tids nok så du i hvert fald ikke bliver sulten undervejs. Derudover er det en god ide at få nok søvn så du kan mærke din krop.

 • Tryghed: Brug lidt tid til at tænke over hvad der gør dig tryg. Skal en god ven eller veninde stå klar efter massagen eller har du brug for noget specifikt for at du kan være til stede i massagen.

 • Ær din mavefornemmelse: Hvis noget føles forkert - så er det forkert. Det kan godt være at du måske har betalt penge for det og har sagt ja til massagen, og så føles det helt forkert at være der; så skal du altså ikke gennemføre.

Er du interesseret i mere info, har du kommentarer eller spørgsmål, eller er bare interesseret i at tale med mig - så tøv endelig ikke og ræk ud på info@slow-bodywork.com


Rigtig god massage!


Thomas443 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page